Senarai Sebut Harga Terkini

ADS-SHR-LIST
Bil. No. Pelawaan Jenis Perolehan Tarikh Buka Dan Masa Tarikh Tutup Dan Masa Kelayakan Harga (RM) Taklimat Lawatan Tapak Negeri Kampus PTJ
1 UiTM/W1/PER/SHR/B/0821/0005
CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PEMBELIAN UBAT-UBATAN KE UITM CAWANGAN SARAWAK
Sebut Harga Rasmi
Dokumen Contoh
20/09/2021
12:00 AM
(Isnin)
05/10/2021
12:00 PM
(Selasa)
Kod Bidang (wajib):
050203, 050201
Kod Bidang (pilihan):
-
Sarawak Kota Samarahan Pengurusan-Kampus K.Samarahan
2 UiTM/B6/PER/SHR/B/0921/0088
CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SITAGLIPTIN 50MG/METFORMIN 1000MG TABLET, BISOPROLOL FUMARATE 5MG TABLET, ENOXAPARIN SODIUM 40MG/0.4ML INJECTION & MIDAZOLAM 15MG/3ML INJECTION UNTUK KEGUNAAN PESAKIT DI HOSPITAL UiTM.
Sebut Harga Rasmi
Dokumen Contoh
17/09/2021
12:00 PM
(Jumaat)
27/09/2021
12:00 PM
(Isnin)
Kod Bidang (wajib):
050201
Kod Bidang (pilihan):
-
Selangor Sungai Buloh Jabatan Farmasi
3 UiTM/B6/PER/SHR/B/0921/0089
CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR NOREPHINEPHRINE 4MG/4ML INJECTION, SACUBITRIL/VALSARTAN 100MG, SACUBITRIL/VALSARTAN 50MG & DABIGATRAN ETEXILATE 110MG CAPSULE UNTUK KEGUNAAN PESAKIT DI HOSPITAL UiTM.
Sebut Harga Rasmi
Dokumen Contoh
17/09/2021
12:00 PM
(Jumaat)
27/09/2021
12:00 PM
(Isnin)
Kod Bidang (wajib):
050201
Kod Bidang (pilihan):
-
Selangor Sungai Buloh Jabatan Farmasi
4 UiTM/B6/PER/SHR/B/0921/0090
CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR EMPAGLIFLOZIN 25MG TABLET, INSULIN DETEMIR R DNA 100IU/ML - 3ML, SITAGLIPTIN 50MG/METFORMIN 1000MG TABLET EXTENDED RELEASE & INSULATARD INSULIN 100IU/ML FLEXPEN - 3ML UNTUK KEGUNAAN PESAKIT DI HOSPITAL UiTM.
Sebut Harga Rasmi
Dokumen Contoh
17/09/2021
12:00 PM
(Jumaat)
27/09/2021
12:00 PM
(Isnin)
Kod Bidang (wajib):
050201
Kod Bidang (pilihan):
-
Selangor Sungai Buloh Jabatan Farmasi
5 UiTM/B6/PER/SHR/B/0921/0091
CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR IVABRADINE 5MG TABLET, IVABRADINE 7.5MG TABLET, MAGNESIUM SULPHATE 2.47G/5ML INJECTION & MILRINONE 10MG/10ML INJECTION UNTUK KEGUNAAN PESAKIT DI HOSPITAL UiTM.
Sebut Harga Rasmi
Dokumen Contoh
17/09/2021
12:00 PM
(Jumaat)
27/09/2021
12:00 PM
(Isnin)
Kod Bidang (wajib):
050201
Kod Bidang (pilihan):
-
Selangor Sungai Buloh Jabatan Farmasi
6 UiTM/B6/PER/SHR/B/0921/0092
CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR RIVAROXABAN 20MG TABLET EPOETIN BETA 2000IU INJETION TACROLIMUS 1MG CAPSULE MICAFUNGIN SODIUM 50MG INJECTION UNTUK KEGUNAAN PESAKIT DI HOSPITAL UiTM.
Sebut Harga Rasmi
Dokumen Contoh
17/09/2021
12:00 PM
(Jumaat)
27/09/2021
12:00 PM
(Isnin)
Kod Bidang (wajib):
050201
Kod Bidang (pilihan):
-
Selangor Sungai Buloh Jabatan Farmasi
7 UiTM/B6/PER/SHR/B/0921/0093
CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ATORVASTATIN 40MG TABLET, ENOXAPARIN SODIUM 60MG/0.6ML INJECTION DAN METFORMIN 500MG TABLET UNTUK KEGUNAAN PESAKIT DI HOSPITAL UiTM.
Sebut Harga Rasmi
Dokumen Contoh
17/09/2021
12:00 PM
(Jumaat)
27/09/2021
12:00 PM
(Isnin)
Kod Bidang (wajib):
050201
Kod Bidang (pilihan):
-
Selangor Sungai Buloh Jabatan Farmasi
8 UiTM/B6/PER/SHR/B/0921/0094
CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR DABIGATRAN ETEXILATE 150MG CAPSULE UNTUK KEGUNAAN PESAKIT DI HOSPITAL UiTM.
Sebut Harga Rasmi
Dokumen Contoh
17/09/2021
12:00 PM
(Jumaat)
27/09/2021
12:00 PM
(Isnin)
Kod Bidang (wajib):
050201
Kod Bidang (pilihan):
-
Selangor Sungai Buloh Jabatan Farmasi
9 UiTM/B6/PER/SHR/B/0921/0095
CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR EMPAGLIFLOZIN 10MG TABLET, INSULIN ASPART R DNA 100IU/ML- 3ML, INSULIN GLARGINE 300 IU/ML- 1.5 ML DAN LINAGLIPTIN 5MG TABLET UNTUK KEGUNAAN PESAKIT DI HOSPITAL UiTM.
Sebut Harga Rasmi
Dokumen Contoh
17/09/2021
12:00 PM
(Jumaat)
27/09/2021
12:00 PM
(Isnin)
Kod Bidang (wajib):
050201
Kod Bidang (pilihan):
-
Selangor Sungai Buloh Jabatan Endokrinologi
10 UiTM/B6/PER/SHR/B/0921/0096
CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BECLOMETASONE 100MCG & FORMOTEROL 6MCG INHALER 120 DOSES & TIOTROPIUM 2.5MCG & OLODATEROL 2.5MCG INHALATION - 60 PUFF UNTUK KEGUNAAN PESAKIT DI HOSPITAL UiTM.
Sebut Harga Rasmi
Dokumen Contoh
17/09/2021
12:00 PM
(Jumaat)
27/09/2021
12:00 PM
(Isnin)
Kod Bidang (wajib):
050201
Kod Bidang (pilihan):
-
Selangor Sungai Buloh Jabatan Respiratori
11 UiTM/B6/PER/SHR/B/0921/0097
CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR MIRTAZAPINE 30MG TABLET UNTUK KEGUNAAN PESAKIT DI HOSPITAL UiTM.
Sebut Harga Rasmi
Dokumen Contoh
17/09/2021
12:00 PM
(Jumaat)
27/09/2021
12:00 PM
(Isnin)
Kod Bidang (wajib):
050201
Kod Bidang (pilihan):
-
Selangor Sungai Buloh Jabatan Psikiatri
12 UiTM/B6/PER/SHR/B/0921/0098
CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR EZETIMIBE 10MG TABLET DAN TICAGRELOR 90MG TABLET UNTUK KEGUNAAN PESAKIT DI HOSPITAL UiTM.
Sebut Harga Rasmi
Dokumen Contoh
17/09/2021
12:00 PM
(Jumaat)
27/09/2021
12:00 PM
(Isnin)
Kod Bidang (wajib):
050201
Kod Bidang (pilihan):
-
Selangor Sungai Buloh Jabatan Perubatan Penjagaan Primer
13 UiTM/B6/PER/SHR/B/0921/0076
CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR "ENT INSTRUMENT DAN NASAL PACKING SET" UNTUK KEGUNAAN JABATAN OTORINOLARINGOLOGI DI HOSPITAL UITM
Sebut Harga Rasmi
Dokumen Contoh
15/09/2021
12:00 PM
(Rabu)
29/09/2021
12:00 PM
(Rabu)
Kod Bidang (wajib):
050102
Kod Bidang (pilihan):
050101/ 130101/ 050301
Selangor Sungai Buloh Jabatan Otorinolaringologi, Head & Neck
14 UiTM/B1/PER/SHR/P/0821/0005
Cadangan Mengurus Dan Menerbit Ruang Iklan Di Media Elektronik Untuk Institut Pendidikan Berterusan Dan Pengajian Profesional (iCEPS), Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam
Sebut Harga Rasmi
Dokumen Contoh
14/09/2021
12:00 AM
(Selasa)
28/09/2021
12:00 PM
(Selasa)
Kod Bidang (wajib):
-
Kod Bidang (pilihan):
222009/ 222001
Selangor Shah Alam Institut Pendidikan Berterusan (iCEPS)
Makluman:
(*) Sebarang tawaran melalui sistem FinEProcurement Plus, perlu dilengkapkan.
Sekiranya tidak lengkap tidak akan diproses di dalam sistem FinEProcurement Plus.

Lawatan Tapak & Taklimat
Hanya Penama di dalam Perakuan Kementerian Kewangan (KKM) sahaja yang boleh menghadiri Taklimat dan Lawatan Tapak tersebut.
Petender tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada Penama di dalam sijil-sijil yang dinyatakan.