Senarai Tender Terkini

ADS-TDR-LIST
Bil. No. Pelawaan Jenis Perolehan Tarikh Buka Dan Masa Tarikh Tutup Dan Masa Kelayakan Harga (RM) Taklimat Lawatan Tapak Negeri Kampus PTJ
Makluman:
(*) Sebarang tawaran melalui sistem FinEProcurement Plus, perlu dilengkapkan.
Sekiranya tidak lengkap tidak akan diproses di dalam sistem FinEProcurement Plus.

Lawatan Tapak & Taklimat
Hanya Penama di dalam Perakuan Kementerian Kewangan (KKM) sahaja yang boleh menghadiri Taklimat dan Lawatan Tapak tersebut.
Petender tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada Penama di dalam sijil-sijil yang dinyatakan.