Senarai Tender Terkini

ADS-TDR-LIST
Bil. No. Pelawaan Jenis Perolehan Tarikh Buka Dan Masa Tarikh Tutup Dan Masa Kelayakan Harga (RM) Taklimat Lawatan Tapak Negeri Kampus PTJ
1 UiTM/B1/PER/T/B/0921/0004
Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Dan Mengujilari Lima (5) Unit Peralatan Core Switch Untuk Kegunaan Universiti Teknologi MARA
Tender
Dokumen Contoh
23/09/2021
12:00 AM
(Khamis)
21/10/2021
12:00 PM
(Khamis)
Kod Bidang (wajib):
210105
Kod Bidang (pilihan):
-
Selangor Shah Alam Jabatan Infostruktur
Makluman:
(*) Sebarang tawaran melalui sistem FinEProcurement Plus, perlu dilengkapkan.
Sekiranya tidak lengkap tidak akan diproses di dalam sistem FinEProcurement Plus.

Lawatan Tapak & Taklimat
Hanya Penama di dalam Perakuan Kementerian Kewangan (KKM) sahaja yang boleh menghadiri Taklimat dan Lawatan Tapak tersebut.
Petender tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada Penama di dalam sijil-sijil yang dinyatakan.