Pendaftaran Pembekal

  • Anda sekarang dalam proses mendaftarkan syarikat dengan Universiti Teknologi Mara (UiTM) melalui FinEProcurement Plus.
    Untuk meneruskan penghantaran permohonan anda dikehendaki menyediakan dan menghantar kesemua maklumat secara atas talian.